Naudojant įrankį darbas atliekamas greičiau ir efektyviau,                              Naudojant įrankį darbas atliekamas greičiau ir efektyviau,                            
juosta tempiama kol užsiveržia sagtis ir nukerpama. Šiuo                             
juosta įtempiama iki reikiamo tvirtumo, užspaudžiama sąvarža                       
įrankiu pakuoti naudojamos plastikinės arba vienilnės sagtys.                       
ir nukerpama. Supakavus su šiuo įrengimu juosta neatsipalaiduoja.
                                                                                                               
Šiuo įrankių pakuoti naudojamos metalinės sąvaržos.